facebook
שלום אורח   |    התחבר    |    רוכב/ת חדש/ה    |    התנתק                   אתר טיולי האופנים - טבע של רוכבים

הצהרת פרטיות ונגישות

DABUKA.co.il

האמור להלן מתייחס לנשים וגברים כאחד ומנוסח בלשון זכר
נגישות:
האתר DABUKA נבנה למטרות רכיבת אופנים ועבור רוכבי אופנים ומטיבי לכת בלבד. האתר לא נועד למטרת רווח מכל סוג שהוא - אין פרסומות.
האתר עושה את המקסימום להנגיש את המידע הכולל טיולי אופנים במבנה הטסקט בפשוטות האתר ובגישה לתפריטים וצבעים בעלי ניגודיות סבירה.
את הטקסט ניתן להגדיל במצעות הגדלת המסך.
הסרטים והתמונות נוצרו על ידי משתמשי האתר והועלו ברצון טוב למען הקהילה של רוכבי האופנים, ואין לבעלי האתר אחריות כלשהי על תכנים אלו. אי מתן פרסומות באתר הוא חלק מהנגשת האתר כמניעה מבלבול ויצירת קושי קריאה כלשהו.
 
חשיפת פרטים אישיים:
DABUKA עושה את המירב כדי להמנע מחשיפת פרטים אישיים של הגולשים והמידע המצטבר תוך כדי שימוש באתר DABUKA.  הפרטים שיפורסמו הם אלו המוצגים בדף הרוכב. המידע עשוי לשמש אותנו לטובת הגולשים, ולא יימסר לצד ג' כלשהו , למעט:
א. מצבים בהם החוק מחייב אותנו למסור את המידע
ב. קיים חשד נגד המשתמש כי חיבל בזדון באתר או פגע בגולשים באתר וכיו"ב.

אבטחה:
DABUKA משתמשים ב"Cookies" על מנת לפשט את ניסיונו של המשתמש ולחסוך ממנו את הזנת פרטי הכניסה שלו כל פעם מחדש.

קישורים:
DABUKA  מכיל קישורים לאתרים אחרים. לתשומת לבך, ברגע שאתה "מקליק" על אחד מהקישורים כאמור, אתה "מקליק" על אתר אחר. אנו מבקשים כי תקרא את ההתחייבות לשמירה על פרטיות הנוגעת לאותם אתרים מאחר והתחייבותם כאמור עלולה להיות שונה משל DABUKA.

פורום ומערכת התגובות:
כדי להשתתף במערכת הפורום/תגובות  של DABUKA תידרש ליצור כינוי חברתי, שהוא השם בו יכירו אותך המשתתפים האחרים במקומות ציבוריים אלה. הכינוי החברתי והמידע אותו תבחר להציג בדף הרוכב שלך זמינים וגלויים לשאר הגולשים. DABUKA מזהיר מפני מסירת מידע אישי נוסף (כגון שמות וכתובות, מספרי טלפון, מספרי תעודות זהות ומספרי כרטיסי אשראי) לאנשים זרים באינטרנט, מכיוון שהם עלולים להשתמש במידע זה לגרימת נזק או למטרות לא חוקיות.

קניין רוחני:
מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר - לרבות בשם וסימני המסחר באתר, בעיצוב האתר, בתכנים המתפרסמים בו על-ידי מערכת האתר או מטעמה ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו - שייכים למנהלי DABUKA בלבד, או לצדדים שלישיים כלשהם, שאישרו את השימוש באותם קבצים ו/או תוכנות למפעילה. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של המפעילה בכתב ומראש. זכויות היוצרים על התכנים שנתרמו ע"י הגולשים שייכות לתורם התוכן.

יצירת קשר עם צוות DABUKA:
בכל שאלה שיש לך בנוגע למסמך זה או מדיניותו של האתר או האופן שבו הנך פועל באתר יש לפנות אל צוות DABUKA בכתובת Manager@DABUKA.co.il

שימוש בדואר אלקטרוני
מעת לעת DABUKA תשלח דואר אלקטרוני לגולשים הרשומים בנושאים הקשורים לעניינים בהם עוסק האתר או נושאים הקשורים ברכיבת אופניים.


 
תנאי שימוש באתר | הצהרת פרטיות ונגישות | צור קשר