facebook
שלום אורח   |    התחבר    |    רוכב/ת חדש/ה    |    התנתק                   אתר טיולי האופנים - טבע של רוכבים

תנאי שימוש באתר דבוקה

DABUKA.co.il

האמור להלן מתייחס לנשים וגברים כאחד.

הגלישה והשימוש באתר, בין אם כמשתמש אקראי או כמשתמש רשום, מהווה הסכמה מלאה לכתוב בדף זה ובדף הצהרת פרטיות ובדף הסכם יציאה לטיול .

דבוקה לא יהיה אחראי לכל נזק אפשרי שייגרם, לרבות עוגמת נפש, מאי סדירות השירות באתר, התוכנה והחומרה כתוצאה מתקלה או פגיעה בזדון.

כל הזכויות על המידע המופיע באתר, לרבות יישום, קוד מחשב, חומר גרפי טקסט וכל חומר אחר הכלול בו, שמורות דבוקה. דבוקה אינו מתחייב לרמת השירות הניתן באתר לציבור הגולשים. הלוגו של דבוקה הוא סימן מסחרי רשום (C) ואין להשתמש בו לשום מטרה ללא קבלת אישור מראש !

אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמת מנהל האתר, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר כגון לוגו, שם האתר שם הדומיין ועוד הינם קניינם של דבוקה בלבד, אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמת מנהל האתר, בכתב ומראש.

חל איסור מוחלט להעתיק, לצלם, להדפיס ולשכפל או לעשות כל שימוש אחר למטרות מסחר בתכני, מבנה, תמונות, גרפיקה ועיצוב האתר ללא אישור מפורש בכתב מראש ממנהל אתר דבוקה.

בכל מקרה של הפרה של התנאים הנ"ל, דבוקה יהיה רשאי להפסיק או למנוע את השימוש באתר, על כל אופניו ללא כל הודעה מוקדמת. דבוקה רשאי לפעול באמצעים משפטיים חוקיים מול מפר תנאים אלו.

דבוקה, שומר לעצמו את הזכות להפסיק את השירותים המוצעים באתר, באופן חלקי או מלא, ללא כל הודעה מוקדמת.

דבוקה, יכול לשנות מעת לעת ולפי הצורך את מבנה האתר, צורתו והשירותים השונים המוצעים בו ללא כל הודעה מוקדמת לכל מאין דבעי.

השימוש באתר הינו באחריות מלאה ובלעדית של המשתמש.

דבוקה, אינו אחראי לתכנים כתובים ומצולמים (או בכל מדיה אחרת) נכונותם ואמינותם המפורסמים ע"י ציבור הגולשים הרשומים והלא רשומים.

דבוקה, שומר לעצמו את הזכות לא לפרסם או וגם לערוך או להסיר תכנים אשר אינם עולים בקנה אחד עם רוח האתר. הפרסום עצמו אינו מהווה אישור לאחריות על התוכן של הפרסום בדבוקה.

למען הסר ספק, דבוקה לא נושא או יישא באחריות במקרה של פגיעה , ישרה או עקיפה, במשתמש או בצד שלישי בכל הקשור לרכוש קניני, פטנט רשום, קנין רוחני,זכויות יוצרים ושמות מסחריים.

כל יציאה לטיול מחילה על היוצא לטיול את תנאי ההסכם הנמצא ברישום לטיול. לחץ כאן כדי לקרא את ההסכם.

כל חומר כתוב שיפורסם חייב לעמוד בחוק הצנזורה הישראלי.
חל איסור לפרסם פורנוגרפיה או תכנים או קישורים שאינם ברוח האתר.

חל איסור לפרסם תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו ללא אישור מוקדם ממנהל האתר מלבד במקומות המיועדים לכך.
איסור זה חל על כל אמצעי התקשורת והמדיה שניתנים ככלי חופשי למשתמשי האתר וביניהם משלוח דואר אלקטרוני פרטי דרך דף הרוכב/ת לשם פרסום, משלוח דואר אלקטרוני כמנהל דבוקה לחברי הדבוקה לצרכי פרסום, משלוח דואר אלקטרוני כפותח טיול לחברי הטיול לצרכי פירסום, כתיבה בפורוםאו כל אמצעי אחר באתר דבוקה

 
תנאי שימוש באתר | הצהרת פרטיות ונגישות | צור קשר